A B O U T U S
迪士奇瓷砖--轻奢生活领跑者
有一种生活态度叫轻奢。 不过份追求豪华,崇尚低调优雅。追求个性与时尚,讲究内敛和奢华。 轻奢是一种生活态度,是对极致的追求! ...

PRODUCT ①

800超耐磨通体大理石

800超耐磨通体大理石

PRODUCT ②

800加厚通体大理石(13.5mm)

800加厚通体大理石(13.5mm)

PRODUCT ③

612超耐磨通体大理石

612超耐磨通体大理石

PRODUCT ④

715超耐磨通体大理石

715超耐磨通体大理石

PRODUCT ⑤

亮光素色子母款(配套800.612.715)

亮光素色子母款(配套800.612.715)

3

3

3

3

3

J O I N U S
NEWS CENTER